Оцетот и Локумот на Благој

Оцетите и локумот од брендот Кристал на велешката прехранбена индустрија „Благој Ѓорев“ добија пакувања со нов и модерен дизајн.