Кариера

Duke nisur me moton se të punësuarit janë thelbi i çdo kompanie, IU “Bllagoj Gjorev” përkushton shumë vëmendje në përzgjedhjen e stafit profesional dhe cilësor. Vazhdimisht po investojmë në kënaqësinë e të punësuarve tanë dhe përpiqemi për të krijuar kushte më të mira për  punë. Të punësuarit tanë kanë mundësi për përmirësim të vazhduar dhe për marrjen e njohurive të reja dhe përvojave nga industria ushqimore. Prandaj nëse dëshironi të bëheni pjesë nga ekipi i “Bllagoj Gjorev”, Ju lutemi të na dërgoni CV-në tuaj dhe letrën motivuese në contact@kristal.com.mk

Bëhuni pjesë e ekipit tonë!