,

Грав 900гр.

Грав – Здрави и зрели зрна со воедначена големина и боја. Производот поединечно се пакува во полипропиленски ќесенца. Рок на употреба   2 години.

0%
  < Назад

  Грав 900гр.

  Грав – Здрави и зрели зрна со воедначена големина и боја. Производот поединечно се пакува во полипропиленски ќесенца.

  Рок на употреба   2 години.

  barcode

  5310041001146

  8 парчиња во полиетиленски ќесиња

  900гр.

  0%
   < Назад

   Грав 900гр.

   Грав – Здрави и зрели зрна со воедначена големина и боја. Производот поединечно се пакува во полипропиленски ќесенца.

   Рок на употреба   2 години.

   barcode

   5310041001146

   8 парчиња во полиетиленски ќесиња

   900гр.