Нарачки

Адреса:
ул.Алексо Демниевски бр.18 , 1400 Велес, Р.Македонија
Телефон/ ФАКС:
++38943 233-855
++38943 235-092
Официјален E-mail:
contact@kristal.com.mk

Контакт за Комерција:
E-mail: prodazba@kristal.com.mk
Телефон: ++38943 231- 504
Контакт за Маркетинг:
E-mail: marketing@kristal.com.mk
Телефон: ++38943 234-654

Следете не и на Нашите социјални медиуми