Контакт за Комерција:
E-mail: komercija@kristal.com.mk
Телефон: +389 075 49 39 49
Контакт за Производство:
E-mail: proizvodstvo@kristal.com.mk
Телефон: +389 076 43 26 62
Контакт за Контрола:
E-mail: proizvodstvo@kristal.com.mk
Телефон: +389 076 341 069
Контакт за Маркетинг:
E-mail: marketing@kristal.com.mk
Телефон: +389 075 345 777
Контакт за Р. Србија:
Телефон: +381 601 334 441

 

Следете нè и на Нашите социјални медиуми